PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIOVIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA 2019 M.

 

2019 M.  IV KETV. PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO NUMATOMŲ VYKDYTI  PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANASkoregavimas

 

2019 M.  III KETV. PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO NUMATOMŲ VYKDYTI  PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANASkoregavimas

2015 BIUDŽETINIAIS METAIS VYKDOMŲ IR ĮVYKDYTŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Šiuo metu įstaiga viešųjų pirkimų nevykdo…