PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO 2021 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

 

V-1-65 2021 II ketv. viešųjų pirkimų planas K.Ramanausko

 

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

V-1-246 2020 m. IV ketv.koregavimas Viešųjų pirkimų planas

 

V-1-146-1 2020 m. III ketv.koregavimas Viešųjų pirkimų planas

 

2020 m. II ketv.koregavimas Viešųjų pirkimų planas

 

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO 2020 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

 

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIOVIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA 2019 M.

 

2019 M.  IV KETV. PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO NUMATOMŲ VYKDYTI  PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANASkoregavimas

 

2019 M.  III KETV. PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO NUMATOMŲ VYKDYTI  PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANASkoregavimas

2015 BIUDŽETINIAIS METAIS VYKDOMŲ IR ĮVYKDYTŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Šiuo metu įstaiga viešųjų pirkimų nevykdo…