MOKYKLOS BENDRUOMENĖS TRADICIJOS

Įstaiga aktyviai dalyvauja miesto organizuojamuose renginiuose: „Pasaulinė žemės diena“, ,,Išgirsti patį slapčiausią žemės balsą“. Įstaigos bendruomenė organizuoja vaikystės šventę mikrorajono vaikams, tradicinę Europos šventės dieną įtraukdama mikrorajono lopšelį-darželį „Sigutė“ ir „Aušros“ vid. m-klą. Aktyviai dalyvaujame Šv. Petro ir Povilo bažnyčios parapijos organizuojamuose renginiuose didžiųjų religinių švenčių proga, parapijos, „Atgaivink“, „Alfa“ programose.

Organizuojamos labdaringos akcijos „Su Dievu širdyje“ socialiai remtiniems „Nazareto“ valgyklėlės vaikams. Įstaiga dalyvauja ŠMM ir PPRC organizuojamuose  projektuose. Iš 25 pedagogų 3 pedagogai yra ŠMM konsultantai. Organizuojamos respublikinės bei miesto mokslinės-praktinės konferencijos ikimokyklinio ugdymo specialistams. Dalyvaujama PŠC, PPRC organizuojamuose kvalifikacinių programų rengimo konkursuose, organizuojami seminarai miesto ir respublikos pedagogams.

Rengia ekologius, socialinius, sveikatos projektus.

ramanauskasNiekada savęs negailėk kitiems …“

Kun. Kastytis Ramanauskas