PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO SOCIALINIAI PARTNERIAI
 
 
Dvasinės krypties socialiniai partneriai:
 • Prancūzijos Marselio Notredame mokyklos vaikų darželis;
 • JAV Vašingtono skaučių Židiniečių organizacija;
 • Latvijos Lūzės raj. „Apsites" lopšelis-darželis;
 • K. Paltaroko gimnazija;
 • Katalikiškos krypties Mažeikių l/d „Delfinas";
 • Kauno 75-asis l/d;
 • Vilniaus „Birutės" l/d;
 • Visagino l/d „Auksinis raktelis";
 • Rokiškio l/d „Nykštukas";
 • Utenos mokykla-darželis „Varpelis";
 • Kupiškio vaikų ir jaunimo ugdymo centras „Varpelis";
 • Kauno darželis-mokykla „Šviesa" ir kt.
 • Bauskės miesto ikimokyklinė įstaiga Šv. Sebastijono namai;
 • Panevėžio vyskupijos Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, Sielovados, Katechetikos, Šeimos ir Jaunimo centrai.
 
 
Kultūrinės krypties socialiniai partneriai:
 • Panevėžio „Senvagės", „Aušros" pagrindinės mokyklos;
 • Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka;
 • Panevėžio kraštotyros muziejus.
 
 
Šviečiamosios (mokslinės) krypties socialiniai partneriai:
 • Šiaulių universitetas, EMC;
 • Panevėžio kolegija;
 • Pedagogų švietimo centras;
 • Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Panevėžio regiono suaugusiųjų švietimo informacinis centras;
 • VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis (PGMPS);
 • Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Panevėžio komitetas;
 • Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-oji rinktinė.