UGDYTINIŲ KOPLEKTAVIMAS

ugdytiniu_komplektavimas

Ugdymo(si) formos: rytinė, dieninė, vakarinė.
Pagrindinės veiklos sritys: ankstyvasis, ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas bei dvasinis ugdymas, atsižvelgiant į katalikišką įstaigos ugdymo kryptį.