VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO 2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMA ,,ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA‘‘

 

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO 2017 – 2019 METŲ STRATEGINIS PLANAS

 

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS STEBĖSENOS VYKDYMO PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS STEBĖSENOS VYKDYMO PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKOS SCHEMA

 

SMURTO FORMOS IR SMURTO ATPAŽINIMO KRITERIJAI

 

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL GRUPIŲ VAIKŲ ASMENS BYLŲ FORMAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO (Šiuo metu galiojantis)

 

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORĖS DALIOS PAKĖNIENĖS METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS

 

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

MAITINIMO ORGANIZAVIMO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS

 

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO DARBO VASAROS METU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2019 M.