LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

V-1-24 PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO DARŽELIO 2021 METINIS VEIKLOS PLANAS

 

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO 2020 – 2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS

 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO 2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMA ,,ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA‘‘

 

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO 2017 – 2019 METŲ STRATEGINIS PLANAS

 

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS STEBĖSENOS VYKDYMO PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS STEBĖSENOS VYKDYMO PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKOS SCHEMA

 

SMURTO FORMOS IR SMURTO ATPAŽINIMO KRITERIJAI

 

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL GRUPIŲ VAIKŲ ASMENS BYLŲ FORMAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO (Šiuo metu galiojantis)

 

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORĖS DALIOS PAKĖNIENĖS METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS

 

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

MAITINIMO ORGANIZAVIMO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS

 

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO DARBO VASAROS METU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2019 M.

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ NEMOKAMAM MAITINIMUI SKIRIAMŲ LĖŠŲ MAISTO PRODUKTAMS ĮSIGYTI DYDŽIŲ NUSTATYMO IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BALANDŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A-311 1 PUNKTO  PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 2018 m. sausio 9 d. Nr. A-20(4.1E) Panevėžys

 

SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO SAVIVALDYBĖS IR NEVALSTYBINĖSE MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS