PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Eil. Nr.

Pareigos

Etatų skaičius

 

Pareiginės algos koeficientas

2018 01 01

2017 m. rugsėjo 1 d. vidutinis darbo užmok.(Eur.)

2018 m. sausio 1 d. vidutinis darbo užmok.(Eur.)

1.

Auklėtojas

12,66

5,15

662,57

681,93

2.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

2,73

6,1

799,04

811,28

3.

Logopedas

2

4,9

637,82

647,60

4.

Specialusis pedagogas

0,25

3,83

138,33

126,87

5.

Mokyklos psichologas

0,25

5,13

167,37

169,93

6.

Socialinis pedagogas

0,5

5,43

422,82

359,74

7.

Meninio ugdymo pedagogas

1

5,05

659,03

669,13

8.

Kinezeterapeutas

0,5

3,35

218,59

221,94

9.

Vaikų maitinimo ir higienos specialistas

1

3,42

446,31

453,15

10.

Apskaitininkas

0,5

3,12

200,32

206,70

11.

Ūkvedys

1

3,52

459,36

466,40

12.

Sekretorius

1

3,34

435,87

442,55

13.

Auklėtojo padėjėjas

10

3,16

397,78

419,23

14.

Sandėlininkas

1

3,18

400,64

421,35

15.

Virėjas

4

3,16

397,05

418,70

16.

Pagalbinis darbininkas

0,25

MMA

95,00

100

17.

Pagalbinis virtuvės darbininkas

1

MMA

380

400

18.

Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas

0,5

MMA

190

200

19.

Elektrikas

0,25

3,16

99,18

104,68

20.

Santechnikas

0,25

MMA

95

100

21.

Tarnybinių patalpų valytojas

1

MMA

380

400

22.

Kiemsargis

2

MMA

380

400

23.

Prekių ir pasl.pirkimo specilaistas

0,25

3,14

98,53

104,01

24

Sargas

4

MMA

570

600

P.s. darbo užmokestis neto priklauso nuo turimo darbo krūvio įstaigoje, priklausančio  neapmokestinamojo pajamų dydžio, nuo taikytino papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio už auginamus vaikus iki 18 metų arba vyresnius, kurie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose.