PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO 2021 METŲ METINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO 2021 METŲ DEVYNIŲ MĖNSIŲ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO 2021 METŲ PUSMEČIO FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO 2021 METŲ I KETV. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

 

2020 m.

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO 2020 METŲ METINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO 2020 METŲ DEVYNIŲ MĖNSIŲ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO 2020 METŲ PUSMEČIO FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO 2020 METŲ I KETV. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

 

 

2019 m.

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO 2019 METŲ METINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO 2019 METŲ 9 MĖNESIŲ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ 

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO 2019 METŲ PUSMEČIO FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO 2019 METŲ I KETV. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

 

2018 m.

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO 2018 METŲ METINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO 2017 METŲ III KETV. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

MOKESČIO, NUSTATYTO IKIMOKYKLINĖS  ĮSTAIGOS REIKMĖMS, LĖŠŲ PASKIRSTYMO, PANAUDOJIMO  IR ATSISKAITYMO UŽ JAS REKOMENDACIJOS

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO 2018 METŲ I KETV. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ