šv. Velykos

Balandžio 23 dieną džiugiai paminėjome didįjį Prisikėlimo Įvykį. Grupių bendruomenės rinkosi į salę klausytis Dievo Žodžio, pagarbinti Viešpatį malda ir giesme.

Sveikinome vieni kitus šv. Velykų proga, linkėjome vieni kitiems Viešpaties Malonių gausos bei pasiryžome stengtis gražiais žodžiais ir gerais darbais liudyti Prisikėlusį Viešpatį.

Parengė auklėtoja Mikaldė Valikonytė