ADMINISTRACIJA:

 

 • Direktorė – Dalia Pakėnienė
 • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – 
 • Vyr. buhalterė − Rasa Paulauskienė
 • Ūkvedė – Dalia Kivilienė
 • Sekretorė – Larisa Šimoliūnienė
 • Apskaitininkė, prekių ir paslaugų pirkimo specialistė –  Jurgita Grinienė
 • Vaikų maitinimo ir higienos specialistė – Nijolė Svetlana Kučinskienė
 • Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė  – Jolita Vasiulienė

 

 

LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDOS INSTITUCIJOS:

 

DARŽELIO TARYBA:

 • Ingrida Ivanova – pirmininkė;
 • Alvyda Kepenienė  – pirmininkės pavaduotoja;
 • Dainora Šidlauskienė – sekretorė;
 • Daiva Ramanauskienė – narė;
 • Diana Aleksiejūnienė  – narė;
 • Laisva Jakavičienė  – narė;
 • Rasa Paulauskienė – narė;
 • Alvyda Navalinskienė – narė;
 • Aistė Bačelienė  – narė;

 

MOKYTOJŲ TARYBA:

 • Dalia Pakėnienė (direktorė) – pirmininkė;
 • Daiva Ramanauskienė (auklėtoja) – sekretorė;
 • Vilma Kodorienė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui) – narė;
 • Eglė Šerėnienė (auklėtoja) – narė;
 • Loreta Balsienė (auklėtoja) – narė;
 • Ingrida Ivanova (auklėtoja) – narė;
 • Nijolė-Svetlana Kučinskienė (auklėtoja) – narė;
 • Elina Masilionienė (auklėtoja) – narė;
 • Janina Karpetienė (priešmokyklinio ugdymo pedagogė) – narė;
 • Aušra Abromavičienė (auklėtoja) – narė;
 • Dainora Šidlauskienė (auklėtoja) – narė;
 • Giedrė Leskauskienė (auklėtoja) – narė;
 • Renata Bžėskienė (priešmokyklinio ugdymo pedagogė) – narė;
 • Daiva Ramanauskienė (socialinė pedagogė) – narė;
 • Jolanta Valickienė (meninio ugdymo pedagogė) – narė;
 • Jolita Dubauskienė (logopedė) – narė;
 • Aušra Adomavičienė (logopedė) – narė;
 • Dalia Jėckienė (auklėtoja) – narė;
 • Mikaldė Valikonytė (auklėtoja) – narė;
 • Karolina Platušienė (auklėtoja) – narė;
 • Gablielė Jančienė (auklėtoja) – narė;

 

 

 

Darželyje veiklą vykdo šios kūrybinės grupės:

 • Renginių ir edukacinių programų (išvykų) grupė;
 • Projektų ir edukacinės veiklos grupė;
 • Sveikatos ir ekologinio ugdymo grupė.