ADMINISTRACIJA:

 

 • Direktorė – Dalia Pakėnienė
 • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui –  Alma Petrunina
 • buhalterė − Rasa Paulauskienė
 • Ūkvedė – Dalia Kivilienė
 • Sekretorė – Regina Radvilienė
 • Apskaitininkė, vaikų maitinimo ir higienos administratorė – Jurgita Grinienė
 • Vaikų maitinimo ir higienos administratorė – Nijolė Svetlana Kučinskienė
 • Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė  – Jolita Vasiulienė

 

 

LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDOS INSTITUCIJOS:

 

DARŽELIO TARYBA:

 • Alma Petrunina– pirmininkė;
 • Alvyda Kepenienė – pirmininkės pavaduotoja;
 • Dainora Šidlauskienė– sekretorė;
 • Daiva Ramanauskienė– narė;
 • Diana Aleksiejūnienė – narė;
 • Laisva Jakavičienė – narė;
 • Rasa Paulauskienė– narė;
 • Alvyda Navalinskienė –narė;
 • Aistė Bačelienė – narė;

 

MOKYTOJŲ TARYBA:

 • Dalia Pakėnienė (direktorė) – pirmininkė;
 • Daiva Ramanauskienė(socialinė pedagogė) – sekretorė;
 • Alma Petrunina(direktoriaus pavaduotoja ugdymui) – narė;
 • Eglė Šerėnienė(mokytoja) – narė;
 • Jolita Lungienė(priešmokyklinio ugdymo mokytoja) – narė;
 • Elina Masilionienė(mokytoja) – narė;
 • Janina Karpetienė(priešmokyklinio ugdymo mokytoja) – narė;
 • Aušra Abromavičienė(mokytoja) – narė;
 • Dainora Šidlauskienė (mokytoja) – narė;
 • Giedrė Leskauskienė(mokytoja) – narė;
 • Regina Račkauskienė(priešmokyklinio ugdymo mokytoja) – narė;
 • Dalia Jėckienė(mokytoja) – narė;
 • Mikaldė Valikonytė(mokytoja) – narė;
 • Karolina Platušienė(mokytoja) – narė;
 • Eglė Simonavičienė(mokytoja) – narė;
 • Eglė Skruzdytė (mokytoja)-narė;
 • Daiva Ramanauskienė(socialinė pedagogė) – narė;
 • Regina Repčienė(meninio ugdymo pedagogė) – narė;
 • Jolita Dubauskienė(logopedė) – narė;
 • Rita Strockienė(logopedė) – narė;
 • Rasa Praninskienė (psichologė)-narė.

 

 

Darželyje veiklą vykdo šios kūrybinės grupės:

 • Renginių ir edukacinių programų (išvykų) grupė;
 • Projektų ir edukacinės veiklos grupė;
 • Sveikatos ir ekologinio ugdymo grupė.