PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORĖ DALIA PAKĖNIENĖ

istaigos_vadovas

Direktorės Dalios Pakėnienės gyvenimo aprašymas, III vadybinė kvalifikacinė kategorija

parsisiųsti MS Word formatu

 
DARBUOTOJAI
20172018 m. m.

2019-2020 MOKSLO METAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Dalia Pakėnienė

Direktorė

Aukštasis

(Edukologijos magistro l.)

III vadybinė k.k.;

Vyr. auklėtoja

2.

Asta Martinkienė

Direktorės pavaduotoja

ugdymui

Aukštasis

universitetinis

Metodininko k.k.

3.

Regina Račkauskienė

Priešmokyklinio ugdymo

pedagogė

Aukštasis

universitetinis

Metodininko k.k.

4.

Janina Karpetienė

Priešmokyklinio ugdymo

pedagogė

Aukštasis

koleginis

Metodininko k.k.

5.

Meida Grybaitė

Auklėtoja

Aukštasis

koleginis

 

6.

Eglė Skruzdytė

Auklėtoja

Aukštasis

koleginis

 

7.

Loreta Balsienė

Auklėtoja

Aukštasis universitetinis

Metodininko k.k.

8.

Mikaldė Valikonytė

Auklėtoja, priešmokyklinio

ugdymo pedagogė

Aukštasis

universitetinis

Metodininko k.k.

9.

Elina Masilionienė

Auklėtoja

Aukštesnysis

Vyr. auklėtojos k.k.

10.

Dalia Jėckienė

Auklėtoja

Aukštesnysis

Auklėtojos k.k.

11.

Eglė Šerėnienė

Auklėtoja

Aukštasis

universitetinis

Vyr. auklėtojos k.k.

12.

Rasa Žukauskienė

Auklėtoja

Aukštasis

universitetinis

Auklėtojos k.k.

13.

Aušra Abromavičienė

Auklėtoja

Aukštesnysis

Vyr. auklėtojos k.k.

14.

Karolina Platušienė

Auklėtoja

Aukštasis

universitetinis

Vyr.auklėtojos k.k.

15.

Dainora Šidlauskienė

Auklėtoja

Aukštesnysis

Metodininko k.k.

16.

Giedrė Leskauskienė

Auklėtoja

Aukštasis

Vyr. auklėtojos k.k.

17.

Ingrida Ivanova

Auklėtoja

Aukštasis

(Edukologijos magistro l.)

Metodininko k.k.

18.

Jolita Kazakevičienė

Auklėtoja

Aukštesnysis

Auklėtojos k.k.

19.

Daiva Ramanauskienė

Socialinis pedagogas

Aukštasis

(Edukologijos magistro l.)

Metodininko k.k.

20.

Aušra Adomavičienė

Logopedė

Aukštasis universitetinis

Vyr. logopedo k.k

21.

 

Meninio ugd. pedagogas

Aukštasis

universitetinis

Meninio ugd. pedagogo k.k.

22.

Jolita Dubauskienė

Logopedė, spec. pedagogas

Aukštasis universitetinis

Vyr. logopedo k.k

23.

Rasa Praninskienė

Psichologas

Aukštasis

universitetinis

II psichologo k.k.