PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORĖ DALIA PAKĖNIENĖ

istaigos_vadovas

Direktorės Dalios Pakėnienės gyvenimo aprašymas, III vadybinė kvalifikacinė kategorija

parsisiųsti MS Word formatu

 
DARBUOTOJAI
20172018 m. m.

 

2018-2019 MOKSLO METAI

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Dalia Pakėnienė

Direktorė

Aukštasis

III vadybinė k.k.;

Vyr. auklėtoja

2.

Vilma Kodorienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Aukštasis

III vadybinė k.k.;

Vyr. auklėtoja

3.

Regina Račkauskienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Aukštasis

Metodininko k.k.

4.

Janina Karpetienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Aukštesnysis

Metodininko k.k.

5.

Renata Bžėskienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Aukštasis

Metodininko k.k.

6.

Loreta Balsienė

Auklėtoja

Aukštasis

Metodininko k.k.

7.

Mikaldė Valikonytė

Auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Aukštasis

Metodininko k.k.

8.

Elina Masilionienė

Auklėtoja

Aukštesnysis

Vyr. auklėtojos k.k.

9.

Nijolė Svetlana Kučinskienė

Auklėtoja

Aukštesnysis

Vyr. auklėtojos k.k.

10.

Dalia Jėckienė

Auklėtoja

Aukštesnysis

Auklėtojos k.k.

11.

Eglė Šerėnienė

Auklėtoja

Aukštasis

Vyr. auklėtojos k.k.

12.

Rasa Žukauskienė

Auklėtoja

Aukštasis

Auklėtojos k.k.

13.

Aušra Abromavičienė

Auklėtoja

Aukštesnysis

Vyr. auklėtojos k.k.

14.

Karolina Platušienė

Auklėtoja

Aukštasis

Auklėtojos k.k.

15.

Dainora Šidlauskienė

Auklėtoja

Aukštesnysis

Metodininko k.k.

16.

Giedrė Leskauskienė

Auklėtoja

Aukštasis

Vyr. auklėtojos k.k.

17.

Ingrida Ivanova

Auklėtoja

Aukštasis

Metodininko k.k.

18.

Jolita Kazakevičienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Aukštesnysis

Auklėtojos k.k.

19.

Gabrielė Jančienė

Auklėtoja

Aukštasis

Auklėtojos k.k.

20.

Daiva Ramanauskienė

Socialinis pedagogas, logopedė

Aukštasis

Metodininko k.k.

21.

Jolanta Valickienė

Meninio ugd. pedagogas

Aukštesnysis

Vyr. auklėtojos k.k.

22.

Aušra Adomavičienė

Logopedė

Aukštasis

Vyr. logopedo k.k

23.

Jolita Dubauskienė

Logopedė

Aukštasis

Vyr. logopedo k.k