PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORĖ DALIA PAKĖNIENĖ

istaigos_vadovas

Direktorės Dalios Pakėnienės gyvenimo aprašymas, III vadybinė kvalifikacinė kategorija

parsisiųsti MS Word formatu

 
DARBUOTOJAI
20172018 m. m.

2020-2021 MOKSLO METAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Dalia Pakėnienė

Direktorė

Aukštasis (Edukologijos magistro l.)

III vadybinė k.k.; Vyr. mokytoja

2.

Alma Petrunina

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Aukštasis universitetinis

Vyr. mokytoja

3.

Regina Račkauskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis

Mokytojos metodininkės k.k.

4.

Janina Karpetienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis koleginis

Mokytojos metodininkės k.k.

5.

Jolita Lungienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Aukštasis

Mokytoja

6.

Jūratė Vadapalienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis

Mokytoja.

7.

Loreta Balsienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis

Metodininko k.k.

8.

Mikaldė Valikonytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis

Metodininko k.k.

9.

Elina Masilionienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

Vyr. mokytojos k.k.

10.

Dalia Jėckienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

Mokytojos k.k.

11.

Eglė Šerėnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis

Vyr. mokytoja k.k.

12.

Eglė Simonavičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis

Mokytoja

13.

Aušra Abromavičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

Vyr. auklėtojos k.k.

14.

Karolina Platušienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis

Vyr.auklėtojos k.k.

15.

Dainora Šidlauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

Metodininko k.k.

16.

Giedrė Leskauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

Vyr. auklėtojos k.k.

17.

Eglė Skruzytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis

Mokytojos metodininkės k.k.

18.

Jolita Kazakevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

Auklėtojos k.k.

19.

Meida Grybaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nebaigtas aukštasis

Nesuteikta

20.

Daiva Ramanauskienė

Socialinis pedagogas

Aukštasis (Edukologijos magistro l.)

Metodininko k.k.

21.

Regina Repčienė

Meninio ugd. mokytojas

Aukštasis

Vyr. mokytoja

22.

Aušra Adomavičienė

Logopedė

Aukštasis universitetinis

Vyr. logopedo k.k

23.

Jolita Dubauskienė

Logopedė, spec. pedagogas

Aukštasis universitetinis

Vyr. logopedo k.k

24.

Rasa Praninskienė

Psichologas

Aukštasis universitetinis

II psichologo k.k.