PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORĖ DALIA PAKĖNIENĖ

istaigos_vadovas

Direktorės Dalios Pakėnienės gyvenimo aprašymas, III vadybinė kvalifikacinė kategorija

parsisiųsti MS Word formatu

 
DARBUOTOJAI
20172018 m. m.

2020-2021 MOKSLO METAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Dalia Pakėnienė

Direktorė

Aukštasis

(Edukologijos magistro l.)

III vadybinė k.k.; Vyr. mokytoja

2.

Alma Petrunina

Direktorės pavaduotoja

ugdymui

Aukštasis

Universitetinis

(Ugdymo mokslų  magistro l.)

Vyr. mokytoja

3.

Regina Račkauskienė

Priešmokyklinio ugdymo

mokytoja

Aukštasis

universitetinis

Mokytojos metodininkės k.k.

4.

Janina Karpetienė

Priešmokyklinio ugdymo

mokytoja

Aukštasis

koleginis

Mokytojos metodininkės k.k.

5.

Jolita Lungienė

Priešmokyklinio ugdymo

mokytoja

Aukštasis

Mokytoja

6.

Viktorija Šarkanaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis koleginis

Mokytoja

7.

Gitana Banevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis koleginis

Mokytoja

8.

Mikaldė Valikonytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio

ugdymo mokytoja

Aukštasis

universitetinis

Metodininko k.k.

9.

Elina Masilionienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

Vyr. mokytojos k.k.

10.

Dalia Jėckienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

Mokytojos k.k.

11.

Eglė Šerėnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

universitetinis

Vyr. mokytoja k.k.

12.

Eglė Simonavičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

universitetinis

Mokytoja

13.

Aušra Abromavičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Aukštesnysis

Vyr. auklėtojos k.k.

14.

Karolina Platušienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Magistro l.

Metodininko
k.k.

15.

Dainora Šidlauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

Metodininko k.k.

16.

Giedrė Leskauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

Vyr. auklėtojos k.k.

17.

Eglė Skruzytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis

(Edukologijos magistro l.)

Mokytojos metodininkės k.k.

18.

Jolita Kazakevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

Auklėtojos k.k.

19.

Vita Aleksiejienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis
universitetinis

Mokytoja

20.

Daiva Ramanauskienė

Socialinis pedagogas

Aukštasis

(Edukologijos magistro l.)

Metodininko k.k.

21.

Regina Repčienė

Meninio ugd. mokytojas

Aukštasis

Vyr. mokytoja

22.

Rita Strockienė

Logopedas-metodininkas

Aukštasis universitetinis

(Viešojo administravimo magistro l.)

Metodininko
k.k.

23.

Jolita Dubauskienė

Logopedė, spec. pedagogas

Aukštasis universitetinis

Vyr. logopedo k.k

24.

Rasa Praninskienė

Psichologas

Aukštasis

universitetinis

II psichologo k.k.