„Sniego karalystė“

Respublikinį plenerą „Sniego karalystė“ organizuojame ketvirtus metus. Šių metų plenerą „Sniego karalystė 2016“ skyrėme Motiejaus Valančiaus – dvasininko, istoriko, švietėjo, lietuvių grožinės prozos pradininko, knygelių vaikams „Mikė melagėlis“, „Vaikų knygelė“ autoriaus – 215-osioms gimimo metinėms ir Vietos bendruomenių metams paminėti.

Plenero tikslas – puoselėti ir skatinti vaikų kūrybiškumą, meninį supratimą.

Uždaviniai :

  • Skatinti vaikus domėtis pasakomis: jų klausytis, jas sekti, nupiešti, nulipdyti…
  • Sudaryti sąlygas meninei saviraiškai.
  • Panaudoti netradicines priemones (sniegą, ledą, šerkšną) kūrybinėms idėjoms įgyvendinti.
  • Skatinti tėvų, vaikų, pedagogų bendradarbiavimą aktyviai judant, kuriant.

Kai kuriems šalies regionams žiema šiemet  sniego pagailėjo. Sulaukėme daug nerimo kupinų laiškų ir skambučių: norime užsiregistruoti dalyvauti plenere, bet dar neturime sniego. Užsiregistravo 95 įstaigos iš visos respublikos,  dalyvavo – 75.

Perskaitę dalyvių įspūdžius plenero metu supratome, kad daugelis pedagogių skaitė vaikams ne tik visiems žinomas pasakas, bet ir seniai išleistas knygeles – M. Valančiaus „Mikę melagėlį“, „Palangos Juzę“. Vaikai pasakas aptarė, analizavo, vaidino, sekė, inscenizavo. Sulaukę palankaus oro pasikvietę į talką tėvelius, kitus įstaigų bendruomenės narius vaikai lauke išbandė įvairius netradicinius dailės būdus – piešė ant sniego, lipdė iš sniego, spalvino sniego skulptūras, jas puošė gamtine medžiaga, ir kt. Labai džiaugiamės sulaukę labai daug nuotraukų, jose atsispindi ne tik galutinis rezultatas, bet ir  kūrybinis procesas.

Plenero nuotraukų paroda vyksta Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės – Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros centre nuo š.m. vasario 24 d. iki kovo 14 d.

                                    Auklėtoja metodininkė Dainora Šidlauskienė

                                    Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Janina Karpetienė

Alytaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“

Alytaus lopšelis-darželis “Putinėlis”

Alytaus “Vilties” darželis-mokykla

Druskininkų lopšelis-darželis “Žibutė”

Ignalinos “Šaltinėlio” mokykla

Jonavos vaikų lopšelis-darželis “Pakalnutė”

Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Kauno Aleksoto lopšelis-darželis

Kauno lopšelis-darželis “Giliukas”

Kauno lopšelis-darželis “Girstutis”

Kauno lopšelis-darželis “Vaidilutė”

Kauno lopšelis-darželis “Varpelis”

Kauno lopšelis-darželis “Žilvitis”

Kauno r. Garliavos lopšelis-darželis “Obelėlė”

Kauno r. Piliuonos vidurinės mokyklos Viršužiglio skyrius

Kauno sanatorinis lopšelis-darželis “Pušynėlis”

Kėdainių lopšelis-darželis “Aviliukas”

Kėdainių r. Akademijos gimnazijos „Kaštono” skyrius

Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos “Bitutės” skyrius

Kelmės r. Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras

Klaipėdos lopšelis-darželis “Dobiliukas”

Klaipėdos lopšelis-darželis “Kregždutė”

Klaipėdos lopšelis-darželis “Sakalėlis”

Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla

Kupiškio mokykla “Varpelis”

Lukšių V.Grybo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius “Ąžuoliukas”

Molėtų “Saulutės” vaikų lopšelis-darželis

Palangos lopšelis-darželis “Pasaka”

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis

Panevėžio lopšelis-darželis “Draugystė”

Panevėžio lopšelis-darželis “Gintarėlis”

Panevėžio lopšelis-darželis “Kregždutė”

Panevėžio lopšelis-darželis “Rūta”

Panevėžio lopšelis-darželis “Taika”

Panevėžio lopšelis-darželis “Vaikystė”

Panevėžio r. Bernatonių mokykla-darželis

Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelis-darželis “Bitutė”

Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija

Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželis

Plungės lopšelis-darželis “Vyturėlis”

Prienų lopšelis-darželis “Saulutė”

Prienų r. Skriaudžių pagrindinė mokykla

Šiaulių lopšelis darželis “Ąžuoliukas”

Šiaulių lopšelis-darželis “Ežerėlis”

Šiaulių lopšelis-darželis “Žiogelis”

Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis “Puriena”

Šiaulių r. Kurtuvėnų mokykla-daugiafunkcis centras

Šilutės lopšelis-darželis “Ąžuoliukas”

Šilutės lopšelis-darželis “Gintarėlis”

Šakių rajono Sintautų pagrindinė mokykla

Šakių rajono vaikų lopšelis-darželis “Klevelis”

Trakų r. Bražuolės lopšelis-darželis

Ukmergės r. Vidiškių pagrindinė mokykla

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis “Šilelis”

Utenos vaikų lopšelis-darželis “Voveraitė”

Vilniaus lopšelis-darželis “Riešutėlis”

Vilniaus vaikų darželis “Šilagėlė”

Vilniaus lopšelis-darželis “Žemyna”

Vilniaus Volungės darželis-mokykla

VšĮ “Linksmieji čiauškučiai”

VšĮ “Mažieji šnekoriai”