Projektas ,,Darželis, kuriame nėra vietos patyčioms”

2018 m. gegužės mėnesį startavo Panevėžio m. savivaldybės finansuojamas Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas ,,Darželis, kuriame nėra vietos patyčioms”. Projekto veiklos buvo vykdomos per visus metus.

Prevencinės krypties projektinė veikla padeda įtvirtinti vaikų socialinius gebėjimus, įtvirtina pozityvaus bendravimo ir problemų sprendimo įgūdžius, užkerta kelią patyčioms ir kitiems neigiamiems reiškiniams. Projekte dalyvaujančių vaikų emocinė savijauta rodo, kad vaikams itin patinka aktyvios, įtraukiančios veiklos, taip pat meninės krypties veiklos, kuriose jie gali panaudoti savo žinias, įgūdžius ir įgyti naujų patirčių.

Projekto sumanytojos – socialinė pedagogė Daiva Ramanauskienė, auklėtojos Karolina Platušienė ir Gabrielė Jančienė įsitikinę, kad ugdant vaikus labai svarbu skatinti pagarbius ir draugiškus tarpusavio santykius, mokyti vaikus prisiimti įsipareigojimus ir juos vykdyti, ugdyti pasitikėjimą ir mokytis tinkamai išreikšti jausmus. Projekto metu vaikams buvo pasiūlytos įvairios veiklos – grupiniai žaidimai su taisyklėmis, pokalbiai ,,Kodėl reikia gerbti ir mylėti šalia esančius”, kūrybinės užduotys ir kūrybiniai darbai ,,Draugystės saulė”. ,,Balandėlės” grupės vaikai parengė spektakliuką ,,Nekentėk, jei esi skriaudžiamas”, kurį parodė ir ,,Žibutės” lopšelio-darželio vaikams (parengė auklėtojos K. Platušienė ir G. Jančienė).

Projekto metu buvo stebima, kaip vaikai bendrauja, mokosi spręsti nesutarimus. Vaikams, krie jautėsi atskirti, buvo suteikta individuali pagalba, jie buvo skatinami pasitikėti, prireikus paprašyti pagalbos. Įstaigos vaikų tėvams buvo suteikta informacija apie vaikų probleminio elgesio keitimo būdus, reikmę laikytis taisyklių. Projekto dalyviai įgijo patirties, patyrė daug teigiamų emocijų, įsitvirtino tinkamas nuostatas.

Parengė Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio

socialinė pedagogė Daiva Ramanauskienė