SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO SAVIVALDYBĖS IR NEVALSTYBINĖSE MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO 15 DIENŲ PERSPEKTYVINIAI VALGIARAŠČIAI

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO 1–3 METŲ VAIKŲ AMŽIAUS GRUPĖS 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO 4–7 METŲ VAIKŲ AMŽIAUS GRUPĖS 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS

 

 

https://www.pienasvaisiai.lt/naujienos/auk-sveikas-vaike1/48