PADĖKA

Bendruomenės vardu noriu padėkoti tėvams, darbuotojams, kurie 1,2% savo pajamų mokesčio pervedė įstaigai. Jūsų gera valia gavome 892,50 Eur paramos. Nuoširdžiai Jums AČIŪ! Ši finansinė parama – galimybė gerinti ugdymo kokybę, atnaujinti, modernizuoti edukacines ir poilsio aplinkas. Paramos lėšos bus panaudotos atsižvelgiant į įstaigos prioritetus, poreikius. Ataskaita apie lėšų panaudojimą bus pateikta mūsų lopšelio-darželio internetinėje svetainėje: https://kun.ramanauskodarzelis.lt/

Lopšelį-darželį lanko 170 vaikučių, įstaigoje dirba 51 darbuotojas.

 

Pagarbiai Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio direktorė Dalia Pakėnienė