Nuo 2021-12-01 keičiasi kai kurie teisės aktai, susiję su darbuotojų testavimu:

 
544 „DĖL DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, TIK IŠ ANKSTO PASITIKRINUSIEMS IR VĖLIAU PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS, SĄRAŠO, DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, PASITIKRINUSIEMS IR (AR) PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMĄJA LIGA, DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SĄRAŠO IR ŠIŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKOS PATVIRTINIMO” PAKEITIMO https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/462cd380512711ec862fdcbc8b3e3e05
 
 
Netenka galios V-1946 „DĖL KRITERIJŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS DARBUOTOJAMS NEATLIEKAMI SVEIKATOS PATIKRINIMAI, AR NESERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, NUSTATYMO” PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9bce2260511a11ec862fdcbc8b3e3e05
 
 
Vietoje jo įsigalios DĖL DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO PASITIKRINTI, AR NESERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SVEIKATOS PATIKRINIMŲ REIKALAVIMŲ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b4391b80511411ec862fdcbc8b3e3e05