,,Linksmoji mankštelė‘‘

Šokis – meninės raiškos išraiška, kuri ugdo  vaiko  muzikinius gebėjimus , estetines pažiūras, plėtoja emocinį  ir įvairius mąstymo procesus, todėl Kastyčio Ramanausko lopšelyje-darželyje vaikai yra mokomi įvairių šokių pradedant žaidinimais, žaidimais,  liaudies šokiais, rateliais, mokosi šiuolaikinių šokių judesių. Šokis leidžia vaikui atskleisti save, judesiais  išreikšti emocijas, improvizuoti, atvaizduoti pasirinktą objektą.

,,Meilės lašelio‘‘ grupės vaikučiai įvairių judesių ir geros nuotaikos derinį sudėjo į šokį ,,Linksmoji mankštelė‘‘ .

Meninio ugdymo pedagogė, Jolanta Valickienė