Iš anksto rūpinamasi vaikų grupių komplektavimu 2016-2017 mokslo metams

Prašome paskubėti tėvų dar niekur neregistravusių vaikų ikimokyklinio vaiko į ikimokyklinę įstaigą per birželio mėnesį. Ypač tai aktualu vaikams, kuriems sueina 6 metai, nes nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. nustatytas Privalomas priešmokyklinis ugdymas. Visiems 2010 metais gimusiems vaikams yra privalomas institucinis ugdymas, todėl svarbu užsiregistruoti į įstaigą laiku, kad jose liktų vietų, nes nuo liepos 1 d. ketinama į laisvas vietas priimti kitų savivaldybių vaikus.

Vaikų priėmimą vykdo kiekviena ikimokyklinė mokykla, grupes iki liepos 10 d. komplektuoja ikimokyklinio ugdymo mokyklos direktorius. Prašymai pateikiami įstaigoje arba savivaldybės tinklalapyje www.panevezys.lt svetainėje priėmimas į mokyklas skyrelyje.

Vykdydami Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-8 (su 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 1-304 redakcija) Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo 12 punktą, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos pagal prašymų, pateiktų iki gegužės 31 dienos, skaičių (grupių ir vaikų skaičius patikslinamas iki rugsėjo 1 dienos). Jeigu yra laisvų vietų priimami vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota ne Panevėžio miesto savivaldybėje.

Diegiant Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo sistemą, 2016 m. birželio 11-17 d. tikrinami vaikų deklaruotos gyvenamosios vietos registracija ir išrikiuojama vaikų eilė pagal Savivaldybėje patvirtintus prioritetus ir prašymo registravimo datą.

Kiekviena ikimokyklinė įstaiga, formuojant grupes, kviečia vaikų tėvus per 10 kalendorinių dienų pasirašyti su įstaiga sutartį, kaip garantą, kad į šią įstaigą atvyks 2016 m. rugsėjo 1 d. Tai yra garantas ir tėvams, kad vieta bus nekintama.

Kiekviena ikimokyklinė įstaiga taip pat informuoja vaiko tėvus, jei jų prašymai negaliojantys, kai nėra galimybių priimti vaiką į įstaigą, nesant tiek laisvų vietų pagal susidariusį poreikį.

Iki birželio 27 d. vaiko tėvai (globėjai) turi apsispręsti, kokią įstaigą renkasi pagal savo galimybes, ir privalo atvykti į įstaigą pasirašyti su įstaigos vadovu sutartį dėl vaiko ugdymo 2016-2017 m. m.

Prašome susirūpinti vaikų tėvus, jei dar negavote kvietimo nei iš vienos ikimokyklinės įstaigos vaikui lankyti lopšelio-darželio, kreipkitės patys į įstaigas, kuriose parašyti prašymai dėl vaiko priėmimo, negavus laisvos vietos – kreipkitės į Švietimo skyrių.