Gegužės 30 dieną lopšelio-darželio bendruomenė dalyvavo Šv. Mišiose, kurios vyko Marijonų koplytėlėje.

Gegužės 30 dieną lopšelio-darželio bendruomenė dalyvavo Šv. Mišiose, kurios vyko  Marijonų koplytėlėje.  Šv. Mišias aukojo kunigas Sigitas Sudentas. Visi drauge klausėmės Dievo Žodžio, meldėmės, giedojom giesmes, dėkojom Dievui už sėkmingai užbaigtus mokslo metus. Po Šv. Mišių kunigas Sigitas apsilankė darželyje. Jis  bendravo su įstaigos darbuotojais, lankėsi grupėse, laimino vaikučius.

Parengė auklėtoja Mikaldė Valikonytė