Edukacinė išvyka į Kristaus Karaliaus katedrą

Balandžio 10 dieną vyresniojo ikimokyklinio amžiaus “Meilės lašelio” grupės bendruomenė lankėsi Kristaus Karaliaus Katedroje. Vaikai pasivaikščiojo po bažnyčią, klausėsi pasakojimo apie ją, susipažino su liturginiais objektais, tyla ir maldele pagerbė Viešpatį Švenčiausiame Sakramente, šventoriuje aplankė kunigo Alfonso Lipniūno kapą.

Parengė auklėtoja Mikaldė Valikonytė