Didžiąją savaitę lopšelio-darželio maldos kambarėlyje ir salėje buvo organizuojamos susikaupimo valandėlės „Kristaus Kančios Slėpinys“.

Didžiąją savaitę lopšelio-darželio maldos kambarėlyje ir salėje buvo organizuojamos susikaupimo valandėlės „Kristaus Kančios Slėpinys“. Vaikai klausėsi Jėzaus Nukryžiavimo Įvykio, svarstė ir kėlė klausimus apie šį didįjį Meilės slėpinį, lydėjo Jėzų Jo Kančioje, papuošė Jėzaus Kančios Kelią savo pagamintomis gėlėmis, linkėjo vieni kitiems gražių Kristaus Prisikėlimo švenčių.

Parengė auklėtoja Mikaldė Valikonytė