Naujienos

Šeimos šventė

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelyje darželyje vyko renginys, kuris sukvietė visus įstaigos vaikučius, tėvelius, darbuotojus, Marijonų mikrorajono gyventojus  paminėti  Šeimos, draugiškų kaimynų ,Vaikų gynimo dieną. Visus susirinkusius į šventę pasveikino įstaigos direktorė Dalia Pakėnienė, padėkojo už kartu praleistus mokslo metus ir pasveikino su artėjančia vasara, palinkėdama džiugių vasaros akimirkų ir  naujų įspūdžių . Įstaigos kieme pasirodė darželio  vaikučių  dainavimo ir šokių  studijos  atlikėjai, įstaigos aktų salėje  vyko ,,Gerumo mokyklėlės‘ ‘grupės vaikučių spektaklis, o susikaupimui   pakvietė  maldos valandėlė. Lauke visi  galėjo  išbandyti savo jėgas  sportinėse varžybose, lavinti meninius sugebėjimus tapant ant stiklinių molbertų, nusifotografuoti  sukurtoje foto studijoje. Lauko erdvėje veikė kūrybinių dirbtuvėlių paroda, o tėveliams vaikai parengė staigmeną –nupiešė jų portretus, kuriuose tėčiai turėjo atpažinti save. Vaikai pramogavo sportuodami ant batutų, o ištroškusius ir išalkusius įstaigos darbuotojos vaišino iškeptomis bandelėmis ir gėrimu su citrina.

Gegužės 30 dieną lopšelio-darželio bendruomenė dalyvavo Šv. Mišiose, kurios vyko Marijonų koplytėlėje.

Gegužės 30 dieną lopšelio-darželio bendruomenė dalyvavo Šv. Mišiose, kurios vyko  Marijonų koplytėlėje.  Šv. Mišias aukojo kunigas Sigitas Sudentas. Visi drauge klausėmės Dievo Žodžio, meldėmės, giedojom giesmes, dėkojom Dievui už sėkmingai užbaigtus mokslo metus. Po Šv. Mišių kunigas Sigitas apsilankė darželyje. Jis  bendravo su įstaigos darbuotojais, lankėsi grupėse, laimino vaikučius.

Parengė auklėtoja Mikaldė Valikonytė 

šv. Velykos

Balandžio 23 dieną džiugiai paminėjome didįjį Prisikėlimo Įvykį. Grupių bendruomenės rinkosi į salę klausytis Dievo Žodžio, pagarbinti Viešpatį malda ir giesme.

Sveikinome vieni kitus šv. Velykų proga, linkėjome vieni kitiems Viešpaties Malonių gausos bei pasiryžome stengtis gražiais žodžiais ir gerais darbais liudyti Prisikėlusį Viešpatį.

Parengė auklėtoja Mikaldė Valikonytė

 

 

 

 

Didžiąją savaitę lopšelio-darželio maldos kambarėlyje ir salėje buvo organizuojamos susikaupimo valandėlės „Kristaus Kančios Slėpinys“.

Didžiąją savaitę lopšelio-darželio maldos kambarėlyje ir salėje buvo organizuojamos susikaupimo valandėlės „Kristaus Kančios Slėpinys“. Vaikai klausėsi Jėzaus Nukryžiavimo Įvykio, svarstė ir kėlė klausimus apie šį didįjį Meilės slėpinį, lydėjo Jėzų Jo Kančioje, papuošė Jėzaus Kančios Kelią savo pagamintomis gėlėmis, linkėjo vieni kitiems gražių Kristaus Prisikėlimo švenčių.

Parengė auklėtoja Mikaldė Valikonytė

Edukacinė išvyka į Kristaus Karaliaus katedrą

Balandžio 10 dieną vyresniojo ikimokyklinio amžiaus “Meilės lašelio” grupės bendruomenė lankėsi Kristaus Karaliaus Katedroje. Vaikai pasivaikščiojo po bažnyčią, klausėsi pasakojimo apie ją, susipažino su liturginiais objektais, tyla ir maldele pagerbė Viešpatį Švenčiausiame Sakramente, šventoriuje aplankė kunigo Alfonso Lipniūno kapą.

Parengė auklėtoja Mikaldė Valikonytė

 

 

 

Pavasarinis renginys ,,Sveikina Žemę saulutė, sveikinam Žemę ir mes‘‘

Pavasarinis renginys ,,Sveikina Žemę saulutė, sveikinam Žemę ir mes‘‘ sukvietė įstaigos vaikučius  į  salę. Paminėdami  Pasaulinę Žemės dieną, įstaigoje organizavome bendrą vaikų, tėvelių, įstaigos bendruomenės  kūrybinių darbų  projektą iš antrinių žaliavų ,,Koks gražus pasaulis‘‘. Vaikai atliko  muzikinius numerius   pasipuošę  sukurtomis aprangomis iš antrinių  žaliavų.

,,Linksmoji mankštelė‘‘

Šokis – meninės raiškos išraiška, kuri ugdo  vaiko  muzikinius gebėjimus , estetines pažiūras, plėtoja emocinį  ir įvairius mąstymo procesus, todėl Kastyčio Ramanausko lopšelyje-darželyje vaikai yra mokomi įvairių šokių pradedant žaidinimais, žaidimais,  liaudies šokiais, rateliais, mokosi šiuolaikinių šokių judesių. Šokis leidžia vaikui atskleisti save, judesiais  išreikšti emocijas, improvizuoti, atvaizduoti pasirinktą objektą.

,,Meilės lašelio‘‘ grupės vaikučiai įvairių judesių ir geros nuotaikos derinį sudėjo į šokį ,,Linksmoji mankštelė‘‘ .

Meninio ugdymo pedagogė, Jolanta Valickienė

Edukacinė kelionė į šv. Apštalų Petro ir Povilo bažnyčią

Kovo 22 dieną priešmokyklinės „Lašiukų“ grupės ugdytiniai kartu su dvasinio ugdymo mokytoja Mikalde ir priešmokyklinio ugdymo pedagoge Janina keliavo į Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią susitikti su kunigu Žilvinu Treiniu.  Kunigas Žilvinas papasakojo vaikams apie bažnyčią – Dievo ir žmonių maldos namus, paaiškino gavėnios liturginę prasmę bei Kryžiaus Kelio stotis, supažindino su šv. Mišių metu naudojamais daiktais, atsakinėjo į vaikų užduotus klausimus ir kt. Mažieji turėjo galimybę pasivaikščioti po bažnyčią, apsilankyti zakristijoje, apžiūrėti vargonus, kunigas Žilvinas palaimino kiekvieną vaiką. Po edukacinės programos vaikai smagiai praleido laiką šventoriuje įkurtoje žaidimų aikštelėje.

Dvasinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė  Mikaldė Valikonytė