COVID-19

Svarbu!

Nuo 2020-10-30 d. iki 2020-11-12 d.  “Gerumo mokyklėlės” grupėje stabdoma švietimo veikla dėl susirgusio darbuotojo Covid-19 ir susirgimo išplitimo pavojaus.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl švietimo ribojimo. Atsisiųsti

SVARBU!

 

V-1-170 UGDYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS

 

V-1-170 DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA esant COVID-19

 

Vyriausybės sprendimas 2020-11-04 Nr.1226

 

Raštas_dėl ugdymo proceso organizavimo karantino laikotarpiu

 

DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PAPILDOMŲ PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE

Vyriausybės nutarimas Nr.1185

 

Ugdymo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

 

KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS COVID-19

 

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO ALGORITMAI KAIP ELGTIS COVID- 19 METU

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ 2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2543 Vilnius