admin

šv. Velykos

Balandžio 23 dieną džiugiai paminėjome didįjį Prisikėlimo Įvykį. Grupių bendruomenės rinkosi į salę klausytis Dievo Žodžio, pagarbinti Viešpatį malda ir giesme.

Sveikinome vieni kitus šv. Velykų proga, linkėjome vieni kitiems Viešpaties Malonių gausos bei pasiryžome stengtis gražiais žodžiais ir gerais darbais liudyti Prisikėlusį Viešpatį.

Parengė auklėtoja Mikaldė Valikonytė

 

 

 

 

Didžiąją savaitę lopšelio-darželio maldos kambarėlyje ir salėje buvo organizuojamos susikaupimo valandėlės „Kristaus Kančios Slėpinys“.

Didžiąją savaitę lopšelio-darželio maldos kambarėlyje ir salėje buvo organizuojamos susikaupimo valandėlės „Kristaus Kančios Slėpinys“. Vaikai klausėsi Jėzaus Nukryžiavimo Įvykio, svarstė ir kėlė klausimus apie šį didįjį Meilės slėpinį, lydėjo Jėzų Jo Kančioje, papuošė Jėzaus Kančios Kelią savo pagamintomis gėlėmis, linkėjo vieni kitiems gražių Kristaus Prisikėlimo švenčių.

Parengė auklėtoja Mikaldė Valikonytė

Edukacinė išvyka į Kristaus Karaliaus katedrą

Balandžio 10 dieną vyresniojo ikimokyklinio amžiaus “Meilės lašelio” grupės bendruomenė lankėsi Kristaus Karaliaus Katedroje. Vaikai pasivaikščiojo po bažnyčią, klausėsi pasakojimo apie ją, susipažino su liturginiais objektais, tyla ir maldele pagerbė Viešpatį Švenčiausiame Sakramente, šventoriuje aplankė kunigo Alfonso Lipniūno kapą.

Parengė auklėtoja Mikaldė Valikonytė

 

 

 

Pavasarinis renginys ,,Sveikina Žemę saulutė, sveikinam Žemę ir mes‘‘

Pavasarinis renginys ,,Sveikina Žemę saulutė, sveikinam Žemę ir mes‘‘ sukvietė įstaigos vaikučius  į  salę. Paminėdami  Pasaulinę Žemės dieną, įstaigoje organizavome bendrą vaikų, tėvelių, įstaigos bendruomenės  kūrybinių darbų  projektą iš antrinių žaliavų ,,Koks gražus pasaulis‘‘. Vaikai atliko  muzikinius numerius   pasipuošę  sukurtomis aprangomis iš antrinių  žaliavų.

,,Linksmoji mankštelė‘‘

Šokis – meninės raiškos išraiška, kuri ugdo  vaiko  muzikinius gebėjimus , estetines pažiūras, plėtoja emocinį  ir įvairius mąstymo procesus, todėl Kastyčio Ramanausko lopšelyje-darželyje vaikai yra mokomi įvairių šokių pradedant žaidinimais, žaidimais,  liaudies šokiais, rateliais, mokosi šiuolaikinių šokių judesių. Šokis leidžia vaikui atskleisti save, judesiais  išreikšti emocijas, improvizuoti, atvaizduoti pasirinktą objektą.

,,Meilės lašelio‘‘ grupės vaikučiai įvairių judesių ir geros nuotaikos derinį sudėjo į šokį ,,Linksmoji mankštelė‘‘ .

Meninio ugdymo pedagogė, Jolanta Valickienė

Edukacinė kelionė į šv. Apštalų Petro ir Povilo bažnyčią

Kovo 22 dieną priešmokyklinės „Lašiukų“ grupės ugdytiniai kartu su dvasinio ugdymo mokytoja Mikalde ir priešmokyklinio ugdymo pedagoge Janina keliavo į Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią susitikti su kunigu Žilvinu Treiniu.  Kunigas Žilvinas papasakojo vaikams apie bažnyčią – Dievo ir žmonių maldos namus, paaiškino gavėnios liturginę prasmę bei Kryžiaus Kelio stotis, supažindino su šv. Mišių metu naudojamais daiktais, atsakinėjo į vaikų užduotus klausimus ir kt. Mažieji turėjo galimybę pasivaikščioti po bažnyčią, apsilankyti zakristijoje, apžiūrėti vargonus, kunigas Žilvinas palaimino kiekvieną vaiką. Po edukacinės programos vaikai smagiai praleido laiką šventoriuje įkurtoje žaidimų aikštelėje.

Dvasinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė  Mikaldė Valikonytė

Kovo 29 d. mūsų įstaigos bendruomenė paminėjo Lietuvos narystės NATO 15-metį.

Kovo 29 d.  mūsų įstaigos bendruomenė paminėjo Lietuvos narystės  NATO  15-metį. Priešmokyklinių ,,Rožės žiedelio‘‘ ir  ,,Lašiukų‘‘ grupės ugdytiniai  vyko  prie miesto Savivaldybės, kur dalyvavo  NATO  vėliavos  pakėlimo ceremonijoje, šventiniame koncerte, apžiūrėjo karinę techniką. Jaunesniųjų grupių vaikučiai  Lietuvos narystės NATO  15- etį   paminėjo įstaigoje. ,,Meilės lašelio‘‘ gr. vaikai  parodė visiems susirinkusiems  programėlę   ir visi  kartu  paminėdami Lietuvos narystės 15 –ąsias metines skandavo šūkį  ,,15 metų su NATO mes saugūs‘‘.

Vasario 11 -15 dienomis vyko Vasario 16-osios renginių savaitė.

„Aš  mažas gintaro lašelis, be žemės Lietuvos gyventi negaliu. Po trispalve manasis kelias, kad  tik suspėčiau užaugti laiku‘‘ (R. Jarocka).

Įstaigoje pokalbių ir progų kalbėti apie Lietuvą, jos žmones buvo, yra ir bus. Kiekvienais metais yra organizuojami  Sausio 13 – osios (Laisvės gynėjų),  Vasario 16-osios (Lietuvos valstybės  atkūrimo), Kovo 11-osios (Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo),  renginiai.

Skaityti daugiau

Užgavėnių šventė

Kovo 5 d. lopšelyje-darželyje vyko Užgavėnių šventė. Kanapinis ir Lašininis, lydimas įvairiais persirengėliais, ėjo aplankydami jaunesniųjų grupių vaikučius bei darbuotojus, linkėdami išgyventi Gavėnios laiką ir sveikiems sulaukti Velykų. Priešmokyklinių ir vyresniųjų grupių vaikai buvo pakviesti į salę, kur triukšmingai dalyvavo Kanapinio ir Lašininio varžytuvėse, kvietė kuo greičiau pavasarį  ateiti… Skaityti daugiau