admin

1 2 3 8

Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims

Su finansiniais sunkumais susiduriančios šeimos, auginančios priešmokyklinukus ir moksleivius, gali gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti.

„Mažesnes pajamas gaunančių šeimų vaikai turi teisę gauti socialinę paramą mokiniams, jei yra ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ir besimokantys pagal bendrojo ir suaugusiųjų ugdymo (mokiniai iki 21 metų) programas. Prašymus dėl tokios paramos galima pateikti jau dabar nieko nelaukiant. Taip pat nuo rugsėjo 1 dienos teisę gauti nemokamus pietus turi pirmųjų, antrųjų klasių moksleiviai ir lopšelių-darželių priešmokyklinių grupių auklėtiniai. Šie nemokami pietūs skiriami nepriklausomai nuo šeimos gaunamų pajamų. Atkreipiu dėmesį, priešingai nei pernai, šiuo atveju atskiro prašymo pateikti nereikia. Jei poreikio gauti nemokamus pietus nėra, vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų tiesiog turėtų informuoti mokyklos administraciją apie skirtos paramos atsisakymą, tačiau atsiradus poreikiui vėl galima kreiptis į mokyklos, kurią lanko jų vaikas, administraciją“, – sako Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazimieras Armonavičius. Skaityti daugiau

1 2 3 8