admin

1 2 3 6

Atkreipiame dėmesį!

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atlikta apklausa „Dėl ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų laikymosi ugdymo įstaigose“, ikimokyklinio ugdymo mokyklose dar reikia stiprinti COVID – 19 prevencijos aspektą šį:

1. Atstumo ir grupių izoliacijos laikymosi (uždarose patalpose tarp darbuotojų ir visų lankytojų turi būti išlaikomas dviejų metrų atstumas arba dėvimos veido apsaugos priemonės; skirtingoms grupėms priskirti atskiri judėjimo maršrutai; uždarose patalpose renginiai ir bendros veiklos kelioms vaikų grupėms turi būti neorganizuojamos; turi būti maksimaliai naudojamasi galimybe veiklas organizuoti lauke; mokymo priemones privalu nuvalyti dezinfekuoti po kiekvieno panaudojimo; maitinimas neorganizuojamas švediško stalo principu; derinamas veiklų laikas siekiant atskirti skirtingose grupėse ugdomų vaikų srautus ir pan.).

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO –VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ, 2020 m. birželio 16 d. Nr. V-1487, Vilnius

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO –VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO

Respublikinė kūrybinių darbų paroda” „Graži tu mūsų, brangi Tėvyne…“ ,

Respublikinė kūrybinių darbų paroda” „Graži tu mūsų, brangi Tėvyne…“ , skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti.

Tikslas: Puoselėti vaikų tautinę ir pilietinę savimonę, skatinti kūrybiškumą, meninį supratimą.

Parodoje dalyvavo 12 šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų bendruomenių. Dalyviai kūrė erdvines figūras arba paveikslus iš plastilino, modelino, molio, įvairios tešlos.

Kūrybinių darbų nuotraukų paroda turėjo būti eksponuojama Panevėžio miesto Šiaurinėje bibliotekoje 2020-04-14 – 2020-04-30 ir Panevėžio pedagogų Švietimo centre. Dėl karantino paroda atidedama vėlesniam laikotarpiui.

 

 

1 2 3 6