Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

MB „Duomenų apsauga“

el.p. dap@duomenu-sauga.lt

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS