PRAŠYMAS TĖVELIAMS,

 1. Vaikus į darželį atvesti iki 9.00.Neatvedus būtinai iš anksto (paprastai iki 9.00) pranešti grupės auklėtojoms  į grupių mobiliuosius telefonus arba bendru tel. 845 465947.
 2. Nevesti į grupę sergančių ar negaluojančių vaikų. Jei vaikas turi kokių nusiskundimų dėl sveikatos, maisto ar kt., būtinai informuokite auklėtojas.
 3. Į darželį vaikai atvedami švarūs, tvarkingais, patogiais rūbeliais.Tinkamu apavu būti grupėje.
 4. Neleisti ateiti į grupę vieniems vaikams, o juos būtinai palydėti ir palikti auklėtojoms ar auklėtojų padėjėjoms.
 5. Pasiimti iš darželio vaikus tik suaugusiems ir įpareigotiems asmenims.Apie juos grupės darbuotojai turėtų būti informuoti iš anksto. Draudžiama vaikus pasiimti nepilnamečiams.
 6. Iškilus problemoms, neaiškumams dėl vaikų ugdymo ir priežiūros, kreiptis į auklėtojas ar darželio direktorę .

  DARŽELYJE REKOMENDUOJAME VAIKAMS TURĖTI  

 • Šukas.
 • Pižamas, kurias keičiame kas 10 dienų. Pižamas vaikams stengtis naudoti pagal sezoną : šiltu laiku-trumpomis rankovėmis, šaltu laiku – šiltas, ilgomis rankovėmis.
 • Apavą, skirtą mūvėti grupėje, kietais padeliais. Labai svarbu patogus, natūralus apavas, kuris turi įtakos pilnpadystės formavimuisi,taisyklingai laikysenai. Vengti šiltų ir įsispiriamų šlepečių, nes vaikai gali susižaloti.
 • Vienkartines nosinaites. 
 • Drabužių pamainas. Esant šaltesniam ar drėgnam orui, reikalingos papildomos poros pirštinių ir kojinaičių pakeisti . Žiemos sezonu darželyje stengtis nenešioti pirštuotų pirštinių, nes greit nušąla pirštukai.
 • Kepuraites, skareles, reikalingas šiltu, saulėtu oru.  reikalingos kepuraitės ar skarelės galvai pridengti nuo saulės.
 • Drabužėlių pamainas, ypač jaunesniems vaikams.
 • Trumpą sportinę aprangą (sportinius marškinėlius ir trumpas tamsias kelnaites). Sportinę aprangą laikyti medvilniniuose maišeliuose su užrašytais vaikų vardais. Sportinius batelius.

 

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

ELEKTRONINIS PRAŠYMŲ PRIIMTI Į DARŽELĮ PATEIKIMAS

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-424 “Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašu“ , prašymai priimti į lopšelio-darželio ugdymo grupes gali būti pateikiami ir elektroniniu būdu:

*įstaigos internetinėje svetainėje  www.kun.ramanauskodarzelis.lt (svetainės medis →Veikla →Paslaugos→ Priėmimo tvarka. Prašymo forma).  

*Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje www.panevezys.lt , kur sukurta ir nuolat atnaujinama duomenų bazė apie įstaigose esančių mokinių ir laisvų vietų skaičių. 

 

 

PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ VAIKŲ REGISTRACIJOS IR EILIŲ SUDARYMO TVARKA.

*  Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario  3  d. Nr. A-107 sprendimas “Dėl Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašo”. Tvarkos aprašas. 

2016 m. birželio 10 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-678.(4.1E) pakeistas Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos    aprašas , pagal kurį įdiegta informacinė sistema (IS). 

 

DĖL RINKLIAVŲ MOKYKLOSE .  Raštas.  APIE LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ ĮSTAIGOS REIKMĖMS INFORMUOJAMA GRUPIŲ INFORMACINIUOSE STENDUOSE.