Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis 

Adresas: Vilties g. 18A, LT-35129 Panevėžys

Telefonai:

Direktorė  (8-45) 50 87 98

Direktorės pavaduotoja ugdymui (8-45) 465429

Raštinė   (8-45) 46 59 47 Elektroninis paštas kun.ramanauskold@gmail.com

herbas

Lopšelis-darželis (kodas 190377799) yra biudžetinė, pelno nesiekianti, savivaldybės įstaiga.

Lopšelis-darželis yra ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipas (katalikiškos krypties).

Ugdomoji kalba – lietuvių.