PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO ĮVYKDYTI SUPAPRASTINTI MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI
 
2015 BIUDŽETINIAIS METAIS VYKDOMŲ IR ĮVYKDYTŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS
 
PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS (atnaujinta redakcija)
 
 
PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
 
 
PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, TAIKANT ĮPRASTĄ KOMERCINĘ PRAKTIKĄ, KOMISIJOS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO
 
 
PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO ĮSAKYMAS DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIŲ SKYRIMO
 
 
PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO NUMATOMŲ VYKDYTI  PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS, 2012 M.
 

KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ KOMISIJOS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO 2013 m. lapkričio 8 d. Nr. V-1-54b, Panevėžys

parsisiųsti MS Word formatu

 

 

Šiuo metu įstaiga viešųjų pirkimų nevykdo…