PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

 

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL GRUPIŲ VAIKŲ ASMENS BYLŲ FORMAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO (Šiuo metu galiojantis)

 

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORĖS DALIOS PAKĖNIENĖS METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS

 

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

MAITINIMO ORGANIZAVIMO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS

 

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO DARBO VASAROS METU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS