PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMU NR. 1-424, PAKEITIMO 2015 m. sausio 29 d. Nr. 1-8 Panevėžys

parsisiųsti .PDF formatu

 

SPRENDIMAS 1-128 DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ  SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS PARAŠO PATVIRTINIMO.
 
 
IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖ AKTAI
 
1-424 DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPĖS UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS
 
ŠVIETIMO ĮSTATYMAS