ADMINISTRACIJA:
 
Direktorė – Dalia Pakėnienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Vilma Kodorienė
Vyr. buhalterė – Rasa Mataitienė
Ūkvedė – Dalia Kivilienė
Vyresnioji slaugytoja – Agnė Ivanauskaitė
Sekretorė – Aušra Plikionienė
Kasininkė-sąskaitininkė – Angelė Mikitavičienė
Vyresnioji slaugytoja – Nijolė Svetlana Kučinskienė
 
 
LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDOS INSTITUCIJOS:
 
 
MOKYTOJŲ TARYBA:
 
Ingrida Ivanova (auklėtoja) – pirmininkė;
Daiva Ramanauskienė (auklėtoja) – sekretorė;
Vilma Kodorienė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui) – narė;
Eglė Šerėnienė (auklėtoja) – narė;
Loreta Balsienė (auklėtoja) – narė;
Agnė Ivanauskaitė ( kineziterapeutė) – narė;
Nijolė-Svetlana Kučinskienė (auklėtoja) – narė;
Elina Masilionienė (auklėtoja) – narė;
Birutė Jakubėnienė (auklėtoja) – narė;
Janina Karpetienė (priešmokyklinio ugdymo pedagogė) – narė;
Aušra Abromavičienė (auklėtoja) – narė;
Dainora Šidlauskienė (auklėtoja) – narė;
Giedrė Leskauskienė (auklėtoja) – narė;
Renata Bžėskienė (priešmokyklinio ugdymo pedagogė) – narė;
Daiva Ramanauskienė (socialinė pedagogė) – narė;
Jolanta Valickienė (meninio ugdymo pedagogė) – narė;
Jolita Dubauskienė (logopedė) – narė;
Aušra Adomavičienė (logopedė) – narė.

 

 

 
 
Metodinė grupė:
 
Janina Karpetienė, (priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė), pirmininkė;
Daiva Ramanauskienė (socialinė pedagogė-metodininkė), pirmininko pavaduotoja;
Loreta Balsienė (auklėtoja-metodininkė), narė;
Renata Bžėskienė (priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė), narė.
 
 
 
Darželyje veiklą vykdo šios kūrybinės grupės:
 
Renginių ir edukacinių programų (išvykų) grupė;
Projektų ir edukacinės veiklos grupė;
Sveikatos ir ekologinio ugdymo grupė.