PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORĖ DALIA PAKĖNIENĖ

istaigos_vadovas

Direktorės Dalios Pakėnienės gyvenimo aprašymas, III vadybinė kvalifikacinė kategorija

parsisiųsti MS Word formatu

 
DARBUOTOJAI
20102011 m. m.
bendruomene1

2014-2015 METAI

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Dalia Pakėnienė

Direktorė

Aukštasis

III vadybinė k.k.;

vyr. auklėtoja

2.

Vilma Kodorienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Auklėtoja

Aukštasis

III vadybinė k.k.;

 

 

Vyr. auklėtoja

3.

Sigita Skrickienė

Auklėtoja

Aukštasis

Metodininko k.k.

4.

Janina Karpetienė

Auklėtoja

Aukštesnysis

Metodininko k.k.

5.

Renata Bžėskienė

Auklėtoja

Aukštasis

Metodininko k.k.

6.

Birutė Jakubėnienė

Auklėtoja

Aukštesnysis

Vyr. auklėtojos k.k.

7.

Loreta Balsienė

Auklėtoja

Aukštesnysis

Metodininko k.k.

8.

Mikaldė Valikonytė

Auklėtoja

 

Metodininko k.k.

9.

Elina Masilionienė

Auklėtoja

Aukštesnysis

Vyr. auklėtojos k.k.

10.

Nijolė Svetlana Kučinskienė

Auklėtoja

Aukštesnysis

Vyr. auklėtojos k.k.

11.

Dalia Jėckienė

Auklėtoja

Aukštesnysis

Auklėtojos k.k.

12.

Eglė Šerėnienė

Auklėtoja

Aukštasis

Vyr. auklėtojos k.k.

13.

Rasa Žukauskienė

Auklėtoja

Aukštasis

Auklėtojos k.k.

14.

Aušra Abromavičienė

Auklėtoja

Aukštesnysis

Vyr. auklėtojos k.k.

15.

Karolina Platušienė

Auklėtoja

Aukštasis

Auklėtojos k.k.

16.

Dainora Šidlauskienė

Auklėtoja

Aukštesnysis

Metodininko k.k.

 

 

 

 

 

18.

Giedrė Leskauskienė

Auklėtoja

Aukštasis

Vyr. auklėtojos k.k.

19.

Jolanta Morkūnienė

Auklėtoja

Aukštasis

Auklėtojos k.k.

20.

Ingrida Ivanova

Auklėtoja

Aukštasis

Auklėtojos k.k.

21.

Jolita Kazakevičienė

Auklėtoja

Aukštesnysis

Auklėtojos k.k.

22.

Justina Čielė

Auklėtoja

Aukštasis

Auklėtojos k.k.

23.

Daiva Ramanauskienė

Socialinis pedagogas

Spec. pedagogas

Logopedė

Aukštasis

Metodininko k.k.

 

24.

Jolanta Valickienė

Meninio ugd. pedagogas

Aukštesnysis

Vyr. auklėtojos k.k.

25.

Aušra Adomavičienė

Logopedė

Aukštasis

 Vyr. logopedo k.k

26.

Jolita Dubauskienė

Logopedė

Aukštasis

Vyr. logopedo k.k