LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

parsisiųsti „PDF“ formatu

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIO-DARŽELIO 15 DIENŲ PERSPEKTYVINIAI VALGIARAŠČIAI

parsisiųsti „PDF“ formatu