2017-2018 MOKSLO METŲ GRUPIŲ DARBO LAIKAS

Eil. Nr.

Grupės pavadinimas

Vaikų amžius

Grupės veikla

Modelis (val.)

Darbo laikas (val.)

1.

,,Lelijos šakelės“ I k.

lopšelio amžiaus grupė

2-7 m.

10.36

(XIII mod.)

7.30-18.06

2.

,,Meilės lašelio“ I k.

darželio amžiaus grupė

3-7 m.

9.00

(XIII mod.)

8.00-17.00

3.

,,Balandėlės“ I k.

darželio amžiaus grupė

3-7 m.

12.36

(XIII mod.)

6.30-19.06

4.

,,Gerumo mokyklėlės“  

darželio amžiaus grupė

3-7  m.

10.36

(VI mod.)

8.00-17.00

5.

,,Rožės žiedelio“ I k.

priešmokyklinio amžiaus grupė IU/PU (jungtinė)

3-7 m.

9.00

(XIII mod.)

8.00-17.00

6.

,,Ančiukų“ II k.

lopšelio amžiaus grupė

1-7 m.

10.36

(XIII mod.)

7.30-18.06

7.

,,Pelėdžiukų“ II k.

darželio amžiaus grupė

3-7 m.

9.00

(XIII mod.)

8.00-17.00

8.

,,Spinduliukų“ II k.

lopšelio amžiaus grupė

3-7 m.

10.36

(XIII mod.)

7.30-18.06

9.

,,Strazdanėlių“ II k.

darželio amžiaus grupė

3-7 m.

10.36

(XIII mod.)

7.30-18.06

10.

,,Lašiukų“ II k.

priešmokyklinio amžiaus grupė

6-7 m.

9.00

(IV mod.)

8.00-17.00

 

PASTABA                                   

  •  Lopšelio-darželio įstaigos darbo laikas nuo 6.30 val. iki 19.06 val.;
  •  k — korpusas;
  •  Paankstintos – pailgintos grupės darbo laiko pradžia 6.30 val. darbo laiko pabaiga 19.06 val.

      (žiūrėti eil. Nr.3).